Vyhodnocení BAREVNÉHO TÝDNE

Barevný týden je za námi. Velké poděkování patří školnímu parlamentu. Dále všem třídám, že se aktivně zapojili jak v oblékání, tak v doplňcích či výzdobě. Vyučující své třídy skvěle podporovali. Zapojila se celá základní škola včetně školní jídelny.
Vyhodnocení absolutního vítěze na prvním i druhém stupni bylo překvapivé. Ukázalo se, že každé procento se počítá! Třídy, které nasbíraly v průběhu celého týdne nejvíce procent v oblékání, se staly absolutními vítězi.

Na prvním stupni se absolutním vítězem stala třída 3. A a na druhém stupni třída 7. B!

Zvláštní ocenění za výzdobu patří třídě 8. A.


Po nelehké a napjaté covidové době patřil „Barevný týden“ ke zpestření školní docházky. Žákům i vyučujícím se toto barevné odlehčení líbilo a věříme, že si jej užijeme i příští rok.