Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd a do druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých.

Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit o vybraném tématu a odpovědět na otázky k němu, a nakonec se museli poprat s nejtěžším úkolem, a to rychlou reakcí na tři vybrané situace týkající se běžného života.

Žáci měli zároveň příležitost zjistit, jaké jsou jejich jazykové dovednosti ve srovnání s ostatními spolužáky.

Všichni soutěžící se snažili ze všech sil, ale první může být vždy pouze jeden.

V I. kategorii si diplom za první místo odnesl Alex Chudej z třídy 7. A, v II. kategorii zvítězil Mario Zach z 9. A. Oba žáci budou naši školu reprezentovat k okresním kole, které se uskuteční 15. března. Oběma zástupcům naší školy budeme držet palce!

Sedmáci si losují pořadí
Příprava na poslechové cvičení
Osmáci a deváťáci – Ještě to nezačalo;)
Soustředění při poslechu
Pořadí je vylosováno
…A ještě porota…