Vocabulary Posters – I. stupeň

V průběhu jarních měsíců jednotlivé třídy v hodinách anglického jazyka tvořily tzv. „Vocabulary Posters“. Každá třída měla přidělenou slovní zásobu, kterou výtvarně ztvárnila na velký plakát. Ten bude následně sloužit jako výukový materiál do příštích školních let.
3. A – SCHOOL OBJECTS
3. B – COLOURS
4. A – HOUSE
4. B – WILD ANIMALS
5. A – FOOD AND DRINKS
5. B – CLOTHES