Úterní tvořící oslavy

  1. Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. Zavedla ho v roce 1889 Druhá internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 v Praze.
  2. Svátek matek se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Datum Dne matek připadá letos na neděli 8.května. Maminkám věnovaný den je připomínkou a oceněním odvahy a oběti mateřství. Maminky, máme Vás moooooc rádi!!! U srdíček jsme poslouchali Deník malého poseroutky 4 – Psí život.