UMÍME TO

Koncem měsíce září a října byla zápisem jedniček do žákovských knížek vyhodnocena práce žáků na online procvičování v jazyce českém a matematice.
Všechny čtyři úkoly v jazyce mateřském si v září splnilo jedenáct a v říjnu osmnáct žáků. Zadaná témata početní
vyřešilo v prvním školním měsíci třináct, v říjnu šestnáct dětí. Pilné žáky chválím. 🙂
Mrzí mě, že někteří páťáci nepracují v žádném zadaném prostředí. 🙁