Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams.

V MS Teams je již nyní naplánována na schůzka a žákům do školní e-maivé schránky již přišla pozvánka, na schůzku se můžete připojit po kliknutí na tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayAAo-QCoCNp6UJe0t9JXgNG3YjTGfunfzu2oJAxxbKM1%40thread.tacv2/1637257172719?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22c4930e45-46b5-4537-992e-20074327f924%22%7d

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat D. Ondrejčeková, ondrdi@zsjunacka.cz