Návštěva žáků z Proskovic

V úterý 16. dubna se k nám přišli podívat žáci pátého ročníku se svou paní učitelkou z Proskovic. Nejdříve je přivítala paní ředitelka, která je provedla po škole. Příjemné dvě hodiny tyto děti prožily i v 5.A, kde si společně zahrály dvě únikové hry, které byly zaměřeny na opakování učiva z českého jazyka.