Střední průmyslová škola potravinářská

Vážený žáku, 

vážení rodiče, 

dovolte nám představit Vám VOŠ potravinářskou a SPŠ mlékárenskou Kroměříž. 

  • V našem již 120. školním roce existence školy nabízíme 2 atraktivní a zaměstnavateli žádané čtyřleté maturitní obory se širokým spektrem uplatnění – Analýzu potravin a Technologii potravin (viz přílohy emailu). 
  • Připravujeme absolventy pro celý potravinářský průmysl a faremní zpracování, státní i soukromé laboratoře, vývojová pracoviště, obchodní i servisní firmy, připravíme Vás i ke studiu na vysokých školách či kariéře v soukromém podnikání.
  • Do příštího školního roku bereme 2 třídy, max. 68 studentů, šance na přijetí je tedy značná. 
  • Přijímací zkoušky – skládají se z jednotné přijímací zkoušky (státní). 
  • K přípravě na přijímací zkoušky pořádáme bezplatné online kurzy.  
  • Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených laboratořích, vlastních potravinářských dílnách a smluvních pracovištích (i zahraničních), na exkurzích a je doprovázena řadou dalších aktivit (zájezdy do Městského divadla Zlín, sportovní turnaje ve florbale či piškvorkách, besedy v rámci programu Jeden svět na školách, účast v charitativních projektech apod.).
  • Ve škole je příjemná atmosféra, pedagogové jsou vstřícní, studenti oceňují bezpečné a podnětné studijní prostředí. 
  • Další informace je možné čerpat ze školního webu www.potravinarska-skola.cz, na facebooku www.facebook.com/VOSPaSPSM/ si prohlédnout komentovanou prohlídku školy, řadu fotografií a informací o zajímavých akcích, … 
  • Den otevřených dveří 3. a 4.12.2021, 7. a 8.1.2022, 18. a 19.2.2022, v pátek vždy 12:00 – 16:00 h, v sobotu 8:00 – 12:00 h. Navštívit školu je možné i v jiném předem domluveném termínu, rádi se s Vámi setkáme.

Hezký den.

S pozdravem

Ing. Josef Mrázek

vedoucí učitel praxe

VOŠP a SPŠM Kroměříž

email: mrazek@vospaspsm.cz

tel.: 734 680 275

Letak_-Olma

letak-TP