Etický kompas

Dnes 21.12. jsme se zúčastnili ještě jednoho programu s názvem JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO.
Pracovali jsme ve skupinách, ve kterých jsme trénovali spolupráci, trpělivost a zručnost. Nejvíce se líbila aktivita provázkový jeřáb, kde byla velmi důležitá spolupráce celé skupiny.
Velmi zajímavé bylo objevování svých dobrých vlastností, které jsou napsány na lístečcích a nalepeny na „stromu poznání, a kterými by každý jednotlivec pomohl svým spolužákům a mohl přispět ke zlepšení dobré atmosféry
ve třídě.
Podívejte se, jak se dařila aktivita provázkový jeřáb.