Upozornění pro žáky a rodiče

Umístění kol a koloběžek bude pouze v kolárně u budovy A. Žádáme žáky, aby si své kolo nebo koloběžku opatřili ještě svým zámkem. Do budovy školy a školní jídelny z bezpečnostních důvodů dopravní prostředky nesmí.

Prosíme zdvořile rodiče o kontrolu vlasů u dětí a žáků před nástupem do školy 1. 9. 2021.

Také upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

vedení školy