Začátek školního roku

Vážení rodiče, žákyně a žáci

začínáme školní rok 2021/2022 ve středu 1. září. Všichni se na vás těšíme.

Vstup bude žákům 2. – 9. ročníků umožněn v čase 7:20 – 7:40 hod oběma vchody pro 1. i 2. stupeň. Vstup pouze v roušce nebo respirátoru, ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorech školy, žáci budou řádně poučeni. U vchodu bude proměřena teplota a povolen vstup do šaten. Prosím nezapomeňte si kladku na skříňku (žáci 2. stupně) a přezůvky. Ve třídách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě: 1. test se provede 1. září, 2. test 6. září a 3. test 9. září 2021 v době 7:40 – 8:00 hod. V případě, že má dítě 14 dnů po druhé dávce očkování, nebo v posledních 180 dnech prodělalo nemoc covid nebo potvrzení o testování z odběrového místa, ať předloží potvrzení třídnímu učiteli. (nebude testováno)

Výuka bude 1. září probíhat do 9:00 hod, obědy ve školní jídelně budou vydávány od 11:45 – 14:00 hod. Provoz školní družiny od 1. září 6:30 – 8:00 hod. a 11:40 – 17:00 hod.

Žáci a rodiče 1. tříd – vstup žákům a rodičům 1. tříd v čase 8:15 – 8:30. Prosíme o dodržení tohoto času pro vstup do školy. Vstup rodičů a žáků pouze v ochranném prostředku dýchacích cest, neboť testování žáků 1. tříd proběhne až 2. září. Přivítání žáků 1. tříd bude probíhat od 8:30 – 9:15 hod ve svých třídách. Těšíme se na vás děti i rodiče.

vedení školy