Informace

Děkujeme našim rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování dalších tříd. Velké poděkování patří MUDr. Lukáši Klečkovi za odborné vedení a realizaci testování.

Moc děkujeme

Mgr. Jana Poledníková