Informace

Děkujeme všem rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování. Velmi děkujeme MUDr. Janě Petrové za konzultaci a odborné vedení při testování. Moc si toho vážíme.

Mgr. Jana Poledníková