Školní exkurze

Ve středu 29.5. jsme vyrazili za poznáním na hrad Bouzov, prošli jsme arboretem v Bílé Lhotě a prohlédli si

Mladečské jeskyně. Počasí nám přálo a vrátili jsme se zdraví a příjemně unavení.