Sešity a pomůcky na školní rok 2021/2022

Zde seznam požadovaných sešitů a pomůcek:

Český jazyk  – 3x 544

Matematika – 1x 460, 1x  4210,  1x 520, běžné rýsovací potřeby

Angličtina – 2x 564, pracovní sešit se bude hromadně objednávat

Fyzika – 1x 545

Přírodopis – 1x 564

Dějepis – 1x 564, pastelky, nůžky, lepidlo

Občanská výchova – 1x 544

Zeměpis –  v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit

Výchova ke zdraví – 1x 544

Hudební výchova – 1x sešit dle libosti

Tělesná výchova – obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, oblečení do tělocvičny i na ven

Výtvarná výchova – uvedeno zvlášť na lístku, děti dostanou ve složce 1. 9.