Adaptační kurz

Ve čtvrtek 9. 9. a pátek 10. 9. proběhne ve škole a jejím okolí adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Aktivity budou organizovány spolkem Pavučina Pavučina o.p.s. – Proměněná mladá generace (pavucina.net), třídními učiteli, přítomen bude i výchovný poradce Mgr. Petr Zezulka a školní preventistka.Mgr. Eliška Chrástecká.

Začátek výuky ve čtvrtek – 8:00 (sraz ve třídě, před začátkem testování na covid)

Konec výuky ve čtvrtek – 16:00

Začátek výuky v pátek – 8:00 (sraz ve třídě)

Konec výuky v pátek – 15:30

Žáci budou mít během dne přestávky na občerstvení, v poledne bude žákům stravujícím se ve školní jídelně umožněno zajít si na oběd.

S sebou: svačina, oblečení a obuv na pobyt venku, pláštěnka, šátek (dostatečně velký, aby šel uvázat kolem očí), psací potřeby.

Příspěvek žáka Kč 200,- žáci již uhradili (zbylou část hradí Sdružení rodičů při ZŠ).