Projektové vyučování – My bedroom

V hodinách anglického jazyka jsme se zabývali projektem „Můj pokoj“. Žáci kreslili, popisovali, jak jejich pokoj vypadá. Někdo poprvé pracoval s anglicko-českým/česko-anglickým slovníkem a vyhledával v něm potřebnou slovní zásobu.