Projektové dny Hrdá škola

Jeden ze dvou projektových dnů jsme věnovali besedě s paní Zdeňkou Krayzlovou, která kdysi vedla v naší škole kroužek, v němž se děti učily šít, plést, vyšívat, jezdily také na různé výlety a pořádaly kulturní vystoupení, vydávaly časopis Bělanka. Kromě historek z vedení kroužku jsme se toho ale dozvěděli mnohem více. Paní Krayzlová se totiž i přes svůj vysoký věk věnuje spoustě aktivit – vyšívá obrazy podle obrázků Josefa Lady a Alfonse Muchy, třikrát studovala univerzitu 3. věku, zpracovala a sepsala několik dílů Zvyků, obyčejů, pověr, pověstí a bájí našich předků a také Knihu příloh – Vzpomínky na dětství. Dělá spoustu besed pro děti i pro veřejnost. Bylo tedy o čem povídat. Paní Krayzlová strávila v naší třídě více než dvě vyučovací hodiny a všem se beseda moc líbila. Svým aktivním životem může být příkladem pro všechny z nás.

Během projektových dnů si zavzpomínali na minulá léta i samotní žáci. Někteří se o školních letech pobavili doma i se svými rodiči nebo sourozenci. Zajímavé bylo i srovnání naší školy s jinými, kam chodili dříve někteří naši spolužáci. Probrali jsme společně i to, co by se v naší škole mohlo zlepšit.

Když chodila paní Krayzlová do druhé třídy…
Děti při práci v kroužku, který paní Krayzlová vedla v naší škole.
Paní Krayzlová si s sebou přinesla spoustu ukázek svých aktivit.
Ukázka výšivek.
Šátky chránily před zimou.
Fotografie výšivky.