Projekt k 60. výročí školy

Ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10. proběhly na naší škole projektové dny. Pro naši třídu byla vylosována 60. léta minulého století. Jako partnerské třídy nám los přidělil třídu 3.B a 8.B. Ve čtvrtek proběhla příprava tohoto projektu, žáci si připravili krátký program a vyzdobili třídu. V pátek své vystoupení předvedli v partnerských třídách.