Projektový den k šedesátému výročí otevření nové školní budovy

V září roku 1961 byla otevřena nová školní budova. Toto výročí jsme si i v naší třídě připomněli a podrobněji si povídali o osmdesátých letech.

Součástí třídního projektu byla i výstavka věcí běžného života z těchto let. Tu jsme představili spolužákům z páté a deváté třídy.