Project – „My family“

V měsíci únoru jsme se v hodinách anglického jazyka zabývali rodinou. Žáci vytvořili projekt o svých nejbližších, který poté prezentovali. Dokonce jsme podle popisů hádali některé autory.