Přednáška o škodlivosti alkoholu

Ve čtvrtek 16. března se žáci osmých tříd zúčastnili přednášky týkající se škodlivých účinků alkoholu. Kromě toho, že se dozvěděli spoustu informací k tomuto tématu, mohli si formou různých aktivit vyzkoušet, jaké je jejich povědomí o této návykové látce.

Žáci vyplňují úvodní dotazník
Úvod přednášky
První společná aktivita
Nechyběl ani kvíz
Možnost vyzkoušet si brýle simulující opilost