Den prevence

Ve středu 15. března proběhl Den prevence, tentokrát zaměřený na téma Kyberšikana, které bylo pojato netradičně, a to formou divadelního představení. Pro žáky osmých tříd jej připravili studenti Ostravské univerzity. V druhé polovině představení do hry vstupovali i samotní žáci, kteří tímto způsobem mohli měnit děj hry tak, aby se eliminovaly projevy kyberšikany.

První část představení hraná studenty OU
Do hry vstupují odvážlivci z naší třídy