Pracujeme s daty

Takto se jmenuje kapitola v učebnici matematiky, kterou právě probíráme. Protože jsou data, jejich třídění, sběr, zapisování a vyhodnocování záležitostí také ICT, věnovali jsme se tomuto tématu i v informatice. Zkusili jsme si vytvořit jednoduchý graf ze sesbíraných dat. Zjišťovali jsme různé možnosti při sběru dat, při tvoření grafů, zabývali jsme se druhy grafů a zkusili si samostatně také nějaký vytvořit.