Pracovní výchova naopak

Ve čtvrtek 24. března si chlapci a děvčata vyměnili pracoviště. Tato výměna zaznamenala velký úspěch. Chlapci se vydali do kuchyňky a děvčata zamířila do dílen. Kluci provoněli školní kuchyňku výbornou pizzou, na kterou byla pozvána i děvčata s panem učitelem Sobkem. V dílnách děvčata měřila, řezala tak, až jim vznikla krásná dřevěná hrací kostka.