Pozdrav z lázní

Žákyně Nela Sofie Pilchová poslala spolužákům pohlednici ze Zlatých Hor.
Děkujeme :).