Pomůcky pro školní rok 2023/2024

Pomůcky  a sešity      8.A

Český jazyk               sešity 4x 544, můžete pokračovat v DÚ, Testy

Angličtina                  2x 544, dva zvýrazňovače, složku na PL

Němčina                    2×544 

Ruština                      1×544

Matematika               1 x 440, pomůcky na geometrii,

Dějepis                       1 x  544, možno pokračovat v sešitě ze 7. třídy

Občanská výchova   1x 544

Chemie                      1×464

Fyzika                        1x 545 nebo 1×540

Přírodopis                 1x 564

Zeměpis                     bude pracovat do pracovního sešitu

Výchova ke zdraví   1×544

Hudební výchova       1x notový sešit, můžete pokračovat

Výtvarná výchova

Měkká tužka (s označením B) guma,temperové a vodové barvy,

paleta, štětce ploché i kulaté (z každého typu min. 3 štětce různých velikostí), fixy, pastelky, černá tuš, redispero, nůžky, lepidlo (nejlépe Herkules nebo bílá pasta v tubě) hadřík, noviny (omyvatelný ubrus na pokrytí lavice). Použijte z minulého roku, není nutné mít vše. Žákům budu vždy předem říkat, co budou potřebovat.

Žáci budou potřebovat následující formáty výkresů:

Sadu barevných papírů

A4 30 ks

A3 30 ks

Tělesná výchova       obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, boty na ven, oblečení podle pokynů vyučujících