Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickém
jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd a
do druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých.

Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit o
vybraném tématu a odpovědět na otázky k němu, a nakonec se museli poprat
s nejtěžším úkolem, a to rychlou reakcí na tři vybrané situace týkající se
běžného života.

Žáci měli zároveň příležitost zjistit, jaké jsou jejich jazykové dovednosti
ve srovnání s ostatními spolužáky. I když vyhrát může vždy jen jeden,
soutěž může být pro všechny zúčastněné motivací zlepšovat své anglické
dovednosti i nadále.

Losuje se pořadí
Ještě to nezačalo;)
Plné soustředění při poslechu