Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd a do druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých.

Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit o vybraném tématu a odpovědět na otázky k němu, a nakonec se museli poprat s nejtěžším úkolem, a to rychlou reakcí na tři vybrané situace týkající se běžného života.

Žáci měli zároveň příležitost zjistit, jaké jsou jejich jazykové dovednosti ve srovnání s ostatními spolužáky. I když vyhrát může vždy jen jeden, soutěž může být pro všechny zúčastněné motivací zlepšovat své anglické dovednosti i nadále.

Pořadí vylosováno
Ještě to nezačalo;)
Plná soustředěnost při poslechu