Nejsou lhostejní

V hodinách vlastivědy jsme hovořili o občanské společnosti a lidech, kteří se zajímají o svět kolem sebe.
Stejně jako domov, i obec můžeme stále vylepšovat. V sobotu 13. dubna svou účastí na akci Ukliďme
Starou Bělou získali praktické dovednosti, zkušenosti chlapci Matyáš Hlavenka a Tobiáš Tokarčík.
Počasí jim přálo a Stará Bělá je zase o něco krásnější. Žáky chválím, rodičům děkuji za fotografie. 🙂