Měříme, vážíme

Děti si v krátkém blokovém vyučování vyzkoušeli zábavnou formou měření délky, objemu, výšky, hmotnosti, teploty….Plnění problémových úkolů ve skupinách vedlo ke spolupráci i k získání bodů pro jednotlivé skupiny do celoroční aktivity.