Dopravní výchova

Jak se bezpečně pohybovat na veřejných komunikacích? Jak se zapojit do provozu jako chodec nebo cyklista? Nejprve si děti prošly blokem nabitým informacemi, kde na tyto otázky dostaly odpovědi. Poté úspěšně zvládly test. Nakonec si nové poznatky vyzkoušely v praxi na dopravním hřišti. Jsem ráda, že také obstály při cestování v dopravních prostředcích na 1. K tomuto příjemnému programu nám ještě svítilo krásně sluníčko a den jsme si moc užili.