Informace pro třídu 5.B

Vážení rodiče, milí žáci.
 Ve středu 1. září začne školní rok 2021/2022. Vstup do budovy školy bude žákům umožněn v čase od 7:20 – 7:40 hod vchodem pro první stupeň, a to pouze v roušce nebo respirátoru.
Ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorách školy, žáci budou řádně poučeni.
U vchodu bude přeměřena teplota a povolen vstup do šaten.
 Ve třídě proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě:
1. test se provede 1. září
2. test 6. září
 3. test 9. září 2021 v době 7:40 – 8:00
V případě, že má dítě 14 dnů po druhé dávce očkování nebo v posledních 180 dnech prodělalo nemoc covid nebo potvrzení o testování z odběrového místa, ať předloží potvrzení třídnímu učiteli  (nebude testováno).
Výuka bude 1. září probíhat do 9:00 hod.
 Obědy ve školní jídelně budou vydávány od 11:45 hodin.
 Provoz školní družiny od 1. září 6:30 – 8:00 hod a 11:40 – 17:00 hod.
 Těším se na vás a přeji vám bezproblémové vykročení do pátého ročníku.

Pomůcky do 5.ročníku najdete níže v naší bývalé třídě. Webové stránky ještě nejsou upraveny, a proto prosím o trpělivost.
Tř.uč. L.Kučerová