Začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, brzy začne školní rok 2021/2022. Moc se na vás těším. Se žáky se společně uvidíme poprvé ve středu 1. září.

Vstup do školy bude žákům umožněn v čase 7:20 – 7:40 hodin, v roušce nebo respirátoru. Ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorech školy, žáci budou řádně poučeni. U vchodu bude změřena teplota a povolen vstup do šaten.

Ve třídě proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě: 1. test se provede 1. září, 2. test 6. září a 3. test 9. září 2021 v době 7:40 – 8:00 hodin. V případě, že má dítě 14 dnů po druhé dávce očkování, nebo v posledních 180 dnech prodělalo nemoc covid nebo potvrzení o testování z odběrového místa, ať předloží potvrzení třídnímu učiteli. (nebude testováno)

Výuka bude 1. září probíhat do 9:00 hodin, obědy ve školní jídelně budou vydávány od 11:45 – 14:00 hodin. Provoz školní družiny od 1. září 6:30 – 8:00 hodin a 11:40 – 17:00 hodin.

2. září – 3. září budou mít žáci výuku do 12:35 hod. Třídnické práce (šatní klíče, přezůvky, aktovka, pouzdro, Deníček, ŽK, …), svačina.

Od následujícího pondělí již budeme pracovat podle rozvrhu. Můžete sledovat Aktuality, Dokumenty a Týdenní plány.

Přeji nám všem příjemný a pohodový vstup tou správnou nohou a s dobrou náladou.

S rodiči se uvidíme společně na třídní schůzce již následující úterý 7. září v 16.30 hodin.