Informace pro rodiče – listopad

Milí rodičové,

vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců školy dochází k častým úpravám rozvrhu. Prosím, sledujte bedlivě změny v rozvrhu třídy v ŽK.

V úterý 23. 11. se uskuteční třídní schůzky. Je možné, že proběhnou online formou.

Přeji pevné zdraví a hodně sil do podzimních dnů,

p. uč. Tylečková.