Beseda o volbě povolání

V pondělí 8. 11. jsme vyrazili do centra Ostravy na besedu o volbě povolání. Pracovnice úřadu na nás byla perfektně připravená. Žáky zahrnula spoustou informací a odkazy na všemožné weby, které obsahovaly typologie osobnosti, informace o přijímacím řízení, profesní orientaci apod. Naučili jsme se vyhledávat v atlasu středních škol a debatovali jsme nad tím, na jakou školu máme větší šanci přijetí (poměr přihlášených/přijatých), jak podat odvolání apod.

Odkazy na ,,chytré stránky“ si žáci vyfotili do telefonu. Doporučuji udělat si hezký podzimní večer a stránky si se svými ratolestmi projít 🙂