Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v družince už se na Vás i na děti velice těšíme. V letošním roce budou v našem oddělení děti z 3.B a 5.A. Celkem 23 dětí. Na obědy budeme chodit každý den ve 13 hodin. Nezapomeňte na úplatu za školní družinu vždy do 15. dne v měsíci a to na účet školy s přiděleným variabilním symbolem a připsaným jménem a třídou dítěte. Pro pobyt venku dejte dětem oblečení do skříňky. Těším se na spolupráci a přeji krásný den.

Paní vychovatelka Simona