Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ráda bych Vás přivítala v novém školní roce a popřála mnoho štěstí a pevné zdraví.

V tomto oddělení budou děti ze 3.A a několik dětí ze 3.B. Připomínám že platba za družinku musí být na účtu školy nejpozději do 15. dne daného měsíce. Variabilní symboly zůstávají každému žákovi stejné.

Už se na Vás a děti moc těším a věřím v dobrou spolupráci.

Paní vychovatelka Jarka