Informace před lyžařským výcvikem

Před odjezdem na lyžařský výcvik je nutné, aby účastníci doložili jeden z těchto dokladů :
1. RT PCR test, vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV 2 s negativním výsledkem, max. 72 hodin před nástupem na kurz ( prosím objednejte se včas)
2. Dokončené očkování, 14 dnů po druhém očkování
3. Prodělaná nemoc v ochranné lhůtě 180 dní
Doklady si bude kontrolovat před odjezdem vedoucí kurzu a zdravotník kurzu, zapisovat do připraveného seznamu účastníků.
Škola pak tento připravený seznam před odjezdem potvrdí.
vedení školy