Informace k online zápisu

Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků, 

na základě informace z Ministerstva školství musíme přizpůsobit realizaci zápisu tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých vč. respektování individuálních možností účastníků. Přinášíme vám tedy upravené informace k zápisu do ZŠ. Těm z vás, kteří jste již k zápisu přihlášení, děkujeme, na Váš e-mail bude v úterý 6. dubna zaslán odkaz, na který se přihlásíte z domu v den a v čase, kdy jste se přihlásili k zápisu. 

Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání 

 • Zápis bude probíhat na dálku (distančně) ve dnech středa 7. 4. 2021 a čtvrtek 8. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 ve vámi zvoleném čase. Doporučení MŠMT je využít celý úsek dle zákona, tj. přijímání přihlášek od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 
 • V úterý 6. 4. 2021 dostanete do e-mailu odkaz a z vašeho počítače se přihlásíte na dálku s našimi paní učitelkami v den a čas vámi objednaný, připojte se prosím dvě minuty před začátkem 
 • Pokud nemáte možnost připojit se z domu, prosím zavolejte na mobil ředitelna: 739219813 a individuálně se domluvíme  
 • Návod na přihlášení k online zápisu najdete v emailu (Informace k zápisu), který byl poslán na Vaši emailovou adresu (pokud jste provedli rezervaci termínu pro zápis)

   
  Pro koho je zápis určen? 
 • pro děti narozené v termínu 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní  
 • žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce, přihláška do školní družiny a přihláška do školní jídelny 
 • Žádost k přijetí žáka 
 • Přihláška do školní družiny 
 • Přihláška do školní jídelny 

   

  Následné předání žádosti k zápisu: od 1. 4. 2021-30. 4.2021 
 1. Osobní předání přímo ve škole každé pondělí v měsíci dubnu od 8 do 15 hodin 
 2. Zasláním do datové schránky školy 
 3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 
 4. Poštou (nejlépe doporučeně) 

   

  Co je k zápisu potřeba? 
 1. Vyplněná, vytištěná a podepsaná žádost o přijetí 
 2. Sken rodného listu dítěte 
 3. Sken průkazu totožnosti zákonného zástupce (tento dokument bude po proběhlém zápisu skartován) 
 4. V případě svěření do péče je nutné také sken rozhodnutí soudu 

   

  Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky 
 • Vygenerujete žádost o odklad povinné školní docházky 
 • Žádost o odklad  
 • Doložíte doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), objednání Mgr. Slavíčková Marie pro ZŠ Ostrava-Stará Bělá, speciální pedagog, telefon: 553810709 nebo PPP 553810700, e-mail: marie.slavickova@ppp-ostrava.cz 
 • Doložíte posudek odborného lékaře nebo klinického logopeda 

  V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mne prosím kontaktujte na e-mailové adrese:poleja@zsjunacka.cz 

   Přeji Vám jen vše dobré, hlavně zdraví a budu se těšit na spolupráci s Vámi. 

  Mgr. Jana Poledníková, ředitelka školy