Hudební střípky

Úvodní blok činností v HV byl zaměřen na hudební improvizaci, přednes, dramatizaci, objevování hudebního vkusu, hudební představy…Děti, které měly chuť, předvedly třídě svá zajímavá vystoupení. Děkujeme za jejich odvahu. Těšíme se na další společné hudební chvilky.