Hrdá škola – historie

Celoškolnímu projektu byly věnovány dva závěrečné dny měsíce září. Žáci si prohlédli fotografii
pravděpodobného vzhledu školy z roku 1833, jednalo se o perokresbu Jana Huly, viděli podobu
budovy po roce 1870, školu po rekonstrukci a přístavbě nové části, celkový pohled na ni z roku
1908, dřevěnou přístavbu pro střední školu, novou školu z 3. 9. 1961 v době jejího otevření.
Následovala práce s textem a porozumění čtenému: Velké přestavby školy, Nová budova a její
proměny, Interiéry, Okolí školy. Důraz byl kladen na zlepšování čtenářské gramotnosti a orientaci
v článku. Pracovní listy si žáci založili do svých portfolií. Ukázky starých deskových her, čítanky a
početnice pro 4. ročník, slabikáře a celé řady dalších pomůcek si děti prohlédly díky rodičům
žáků Toma Schönwäldera a Matěje Hořavy. Děkujeme oběma rodinám. Závěrem děti nakreslily
budovu školy, vybarvily její logo, listovaly ALMANACHEM, který byl vydán k 60. výročí otevření nové
školy, hrály deskové hry. Výstupem projektu je panel, který jsme zavěsili na spojovací chodbě školy.