Hodnocení prospěchu a chování – online individuální konzultace

Vážení rodiče,

informace o průběžné klasifikaci za první dvě čtvrtletí školního roku Vám pošlu na Vaše e-mailové adresy nejpozději v pondělí 10.1.2022 a žákům je zapíši do žákovských knížek. V úterý se pak uskuteční online individuální konzultace o prospěchu a chování. Aby bylo zachováno soukromí, uskuteční se formou individuální online schůzky v chatu MS Teams Vašich dětí. Prosím zapisujte se do následující tabulky https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/EV_O0JoftnZNseoR7E9qxHYB2QbLDRUfS7qatI8rQ0Ud0w?e=3DI0Ol. Schůzky pak naplánuji podle přiložených podkladů. Pokud byste měli dotazy ke kolegům, kontaktujte je prosím prostřednictvím jejich e-mailu. Na těchto konzultacích Vám budu moci podat informace pouze k českému jazyku, dějepisu a k chování. V případě, že nemáte dotazy, účast není nutná, žádné další informace pro Vás nemám. Pokud Vám daný čas nevyhovuje, můžeme se spojit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

                              Mgr. Dita Ondrejčeková