Etický kompas

5. a 12. ledna proběhly dva preventivní programy – Trable dospívání a Image a charakter. Karla jako zástupce třídy mi pomohla napsat k těmto aktivitám následující: U první aktivity si každý žák vybral jeden obrázek, který mu připomínal nějaký příběh nebo moment z dětství, a pak si děti své zážitky popisovaly. Mnohokrát se všichni zasmáli, ale také je povídání dojalo. Během další aktivity si měly děti ve skupinkách přečíst příklad jedné problémové situace, která souvisí s dospíváním, a měly k ní říct svůj názor.

Na začátku druhého setkání si všichni zahráli hru – Umí, Má, Je, při které si měly všechny děti, kterých se týkala nějaká schopnost, nebo vlastnost, vyměnit v kruhu místa se všemi ostatními, kteří dané vlastnosti nebo schopnosti také mají. Pak se pracovalo ve skupinkách a úkolem dětí bylo vybrat pět nejdůležitějších vlastností, které by měl mít chlapec, nebo dívka, kteří k nim přijedou na půl roku na návštěvu. S důvody svého výběru daných vlastností a vzhledu pak seznámily ostatní spolužáky. Děti se také podívaly na video, které dokazovalo, že lidé vidí sami sebe ve špatném světle, ale když je má popsat někdo jiný, hledá na něm hlavně to dobré.

Dětem se aktivity během obou dnů líbily. Dozvěděly se zajímavé informace o svých spolužácích a možná i o sobě.

Relaxační masáž před preventivním programem
A ještě jednou…
Výběr obrázku vztahujícímu se ke vzpomínce z dětství
Řešíme problémové situace spojené s dospíváním
Kdo umí, má, je…?
Jaké vlastnosti / vzhled by měla mít naše návštěva?