Etické dílny

Dnešní lekce etických dílen pro naši třídu byla na téma: Když nesvítí obrazovka.

Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, zneužívání počítačových her…

Děti si nejprve samy zodpověděly pár otázek, u kterých se zamyslely nad svým vztahem k technologiím, počítačům, mobilům, atd. Poté zkusily pojmenovat příznaky závislosti. Dále ve skupinkách přemýšlely nad tím, jak se v závislostech „neutopit“. Hra na závěr zase odkryla jejich schopnost pamatování, předvídavost, schopnost poučit se z předchozích chyb, aj.

Děkujeme lektorce ze společnosti Pavučina (https://pavucina.net/) za dnešní zajímavé zamyšlení.