Domácí mazlíček

Učivo o zvířatech chovaných pro vlastní potěšení inspirovalo celou třídu
k napsání poutavých referátů o domácích mazlíčcích. Své zvířecí
společníky žáci také výtvarně zobrazili. Práce jsou vystaveny na třídní
nástěnce a zdobí prostor chodby.