Den Země

Den Země jsme oslavili hlavně vycházkou do přírody k řece Odře. Cestou jsme pozorovali rostliny i živočichy. Kromě jarních bylin jsme měli možnost zahlédnout srnky, kachny a nechyběli ani starobělští čápi na hnízdě. Žáci plnili po cestě úkoly, které si zaznamenají do pracovního listu.
Pěkné video tekoucí řeky Odry natočil David Václavík, odkaz přikládám: https://youtu.be/s5ORdqOxKQ0.
Nesmím opomenout ani velmi pěknou prezentaci o lese a práci v lesích, kterou námve čtvrtek přiblížil Martin Šafařík. Počasí nám vyšlo a vycházku jsme si krásně užili.