Dny Země

Letošní projektové dny jsou věnovány tématu zdroje energie. Naše třída se stala odborníkem na energii ze slunečního záření. Výsledkem našeho snažení je nástěnka, na které naši spolužáci najdou nejdůležitější informace o této zelené energii.