Děvčata mají vaření!

Poprvé jsme se v tomto školním roce dostaly do školní kuchyňky. Seznámily jsme se s vybavením, spotřebiči, pověděly si, co nás v tomto novém vyučovacím předmětu čeká. Začaly jsme se studenou kuchyní. Ve skupinkách jsme vyhotovily velmi chutné a esteticky pěkné jednohubky a chlebíčky.