DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO spolu s Klubem dopravní výchovy v Ostravě,
každým rokem vyhlašuje výtvarnou soutěž s tematikou bezpečnosti silničního provozu.
Hlavním námětem v tomto školním roce bylo: NA KOLE VŽDY BEZPEČNĚ, NESPĚCHÁME ZBYTEČNĚ.
Soutěž je určena dětem ve věku od pěti do patnácti let, je rozdělena do tří skupin a věkových kategorií.
Do soutěže byly zapojeny všechny městské obvody a dle jednotlivých obvodů byly výtvarné práce
zaslány v termínu do 31. března okrskovým metodikům dopravní výchovy. Letos se účastnily i děti
navštěvující střediska volného času. V každé skupině a věkové kategorii u MŠ, ZŠ a ZŠ pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami bylo vyhodnoceno pouze deset nejlepších prací. V nelehké
konkurenci se v první desítce dětí základních škol umístila žákyně 5. A třídy Kamila Matějová.
Organizátoři soutěže ji odměnili LEGO stavebnicí, kterou Kamile v pátek 27. května předala paní
ředitelka Mgr. Jana Poledníková. Dívence blahopřejeme.